Wessely Anna

Wessely Anna  - Személyi-szakmai adatok

 

1.

NÉV: Wessely Anna

SZÜLETÉSI ÉV, HELY: 1951, III. 25.

VÉGZETTSÉG(EK):  angol nyelv- és irodalom szakos tanár, művészettörténész, szociológus

 

2. JELENLEGI MUNKAHELY, A KINEVEZÉSBEN FELTÜNTETETT MUNKAKÖRÖK:

ELTE TÁTK Szociológiai Intézet, egyetemi docens,

ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium, igazgató

 

3. TUDOMÁNYOS FOKOZAT: PhD szociológia

 

ÖSZTÖNDÍJAK: 1986-87. Magyar Állami Ösztöndíj, Róma; 1987-88. Open Society Institute + Society for the Philosophy of Science ösztöndíja, Boston University; 1996-98. ACLS Fellowship, University of California, Berkeley; 1997. British Council Fellowship, Cambridge; 1998-99. Associate Fellow, ollegium Budapest; 1999-2000. Research Fellow, Getty Research Institute, Los Angeles; 2001. Mellon Fellowship, Wissen-schaftskolleg zu Berlin; 2001-2002. Senior Fellow, CEU Humanities Center, Budapest ; 2001-2003. Széchenyi István docensi ösztöndíj

 

4.

EDDIGI OKTATÓI TEVÉKENYSÉG:

1978 óta folyamatosan a szociológia és esztétika szakon az ELTE-n; emellett

1981-86-ban a művészettudomány szakon a JPTE-n,

1989-94-ben,  2010 óta ismét a a Magyar Képzőművészeti Egyetemen;

1996-98-ban vendégoktató a CEU Gender Studies szakán

2006. Rudolf-Arnheim-Professor,  Humboldt-Universität, Berlin

magyar művelődéstörténet oktatása amerikai csereprogramokban

doktoriskolai oktatás az ELTE szociológia és a  PTTE Kommunikáció szakán, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem DLA-képzésében

 

OKTATOTT TÁRGYAK: társadalomelmélet, eszmetörténet, tudományelmélet, kultúra-, tudomány-, vallás- és művészetszociológia, művészettörténet, angol és német nyelvi szakszövegolvasás, esszéírás

 

5.

EDDIGI SZAKMAI, TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG :

szociológiai folyóiratok (Replika, Szociológiai Szemle) és könyvsorozatok  (Osiris, Enciklopédia) szerkesztése;  a BUKSZ  - Budapesti Könyvszemle szerkesztője, 2002 óta főszerkesztője, 2004. óta az ELTE TÁTK Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke; az MSzT kultúra- és művészetszociológiai szekciójának vezetése (azóta megszűnt); szakdolgozatok és doktori disszertációk témavezetése, egy OTKA kutatócsoport vezetése, két NKA-kutatás vezetése; pályázati bírálati tevékenység (Collegium Budapest, OTKA, EURIAS, IFK stb.),

 

6.

TUDOMÁNYOS/SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

Internationales Forschungszentrum Kulturwissenchaften tudományos tanácsadó testület tagja, majd elnöke (1998-2005), Magyar Televízió kuratóriumi elnökségi tag, Magyar Könyvalapítvány kuratóriumi tag (2006-2009), Studienstiftung des deutschen Volkes, tanácsadó, Mitglied der Berufungskommission, Institut für Kunstgeschichte, Humboldt-Universität, Berlin