Tardos KatalinSzakmai Önéletrajz


Név: Tardos Katalin

Születési dátum: 1962. október 22.

E-mail: Tardos.Katalin@tk.mta.hu

 

Iskolai tanulmányok

1983-1988: Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Angol nyelv és irodalom

1983-1986: Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Szociológia

1981-1983: Université Libre de Bruxelles, (Brüsszeli Szabad Egyetem), Szociológia

 

Tudományos fokozat

1994: A szociológiai tudomány kandidátusa

A kandidátusi disszertáció címe: Feláldozott egészség (Munkások, munkakörülmények, betegségek)

 

Munkahelyek

1989 -          : MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet, tudományos főmunkatárs

2000 -          : IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola

1986 - 1989: MTA Szociológiai Kutatóintézete, TMB ösztöndíjas

 

Kutatási terület

Munkaszociológia

Esélyegyenlőség/társadalmi egyenlőtlenségek

Emberi erőforrás menedzsment

 

Kutatási témák

- Munkahelyi esélyegyenlőség és társadalmi egyenlőtlenségek

- Foglalkozási diszkrimináció, halmozott diszkrimináció

- Hátrányos helyzetű csoportok a munkaerőpiacon

- Társadalmi integráció és kirekesztés

- Vállalati stratégiák az emberi erőforrások menedzselésére

- Munka és magánélet egyensúlya, családbarát vállalati gyakorlatok

- Vállalatok társadalmi felelősségvállalása

- A dolgozó szegények Magyarországon

- Tartós munkanélküliség és egészségromlás

- A tartós munkanélküliek csoportjai

- Munkanélküliség és a munkaerőpiac működése

- A foglalkozási rehabilitáció működése

- A megváltozott munkaképességű emberek társadalmi integráltsága

- A rossz munkakörülmények hatása a munkások egészségi állapotára

 

Egyéb szakmai tevékenység:

2015: Magyar Szociológiai Társaság tagság, Összehasonlító Interetnikus Kapcsolatok szakosztály

2008 -    : mtd Tanácsadói Közösség, szakmai vezető, esélyegyenlőségi szakértő

 

Fontosabb publikációk 2010 után

 

Tardos Katalin (2015). Halmozódó diszkrimináció. Kirekesztés és integráció a munkaerőpiacon. Szeged: Belvedere Meridionale, p. 270.

Tardos, Katalin (2014). Esélyegyenlőség és családbarát vállalati gyakorlatok. A munkahelyi esélyegyenlőség és vállalati felelősségvállalás III. országos benchmark felmérésének összefoglaló tanulmányai. Budapest: mtd Tanácsadói Közösség – MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet. p. 142.

Tardos, Katalin (2014). Older Adults and Work Life in Hungary. In: Kocianova Renata (Ed.) Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries. 182 p. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. pp. 126-133.

Tardos Katalin (2013). Multiple Discrimination and the Quality of Jobs Across Europe. SOCIO.HU 2013/5: pp. 22-42.

Tardos Katalin (2012) Befogadás és kirekesztés a munkahelyeken. In: Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P Tóth Tamás, Takács Judit (szerk.) Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. 440 p. Budapest: Argumentum Kiadó, 2012. pp. 222-242.

Tardos Katalin, Pedersen Jacob J (2011). Recruitment Channels and Strategies for Employing the Low-skilled Workers in Europe. REVIEW OF SOCIOLOGY OF THE HUNGARIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION. pp. 94-111.