Tanulmányok beküldése

A tanulmányokat a szerkesztőség részére kérjük megküldeni a szociologiai.szemle@szociologia.hu címre
 • A beküldött és a lap jellegének megfelelő írásokat szakértők bevonásával a Szerkesztőség bírálja el. A benyújtott kézirattal kapcsolatos döntésről a Szerkesztőég három hónapon belül ad tájékoztatást.
 • A közlésre benyújtott tanulmány még nem publikált és más folyóiratnál elbírálás alatt nem lévő, eredeti írásmű lehet.
 • A tanulmány szövegét maximum egy ív terjedelemben, viszonylag széles margóval, kettes sortávolsággal kérjük megküldeni MS-Word for Windows 6.0 (vagy frissebb verziójú) formátumban, továbbá közölni az összes elérhetőségeiket (munkahely- és lakáscím, telefon, fax, mobil, e-mail) is.
 • A tanulmányhoz magyar és angol nyelvű rövid összefoglalót küldeni szíveskedjenek. 
 • A közlésre elfogadott tanulmányokat a szerkesztőség az Interneten is hozzáférhetővé teszi.
 • A szöveg első lapja a címlap, amelyen csak a szerző(k) neve, a cikk címe (alcíme) szerepeljenek és az esetleges köszönetnyilvánítások *-gal jelölt lapalji jegyzetben.
 • A szövegtörzshöz csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, amelyek a főszöveghez fűznek megjegyzéseket, kiegészítéseket stb. Pusztán irodalmi hivatkozásokat tartalmazó lábjegyzetek ne legyenek. Az irodalmi hivatkozások a főszövegben szerepeljenek a következő formában:
  • ha a hivatkozott mű szerzője szerepel a szövegben, a név után zárójelben legyen a hivatkozott mű megjelenésének éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), például: MacIntyre (1967: 35);
  • egyéb esetekben (idézet stb.) zárójelben szerepeljen a szerző(k) neve, a megjelenés éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), például: (Roth-Schluchter 1979: 35).
  • El kell kerülni az "i. m.", "i. h." típusú hivatkozásokat.
 • A szövegben szereplő táblázatokat számozva, címmel ellátva kérjük. A táblázatok címe, az oszlopok és sorok megnevezése, a magyarázatok a cikk nyelvén íródjanak. Nem fogadjuk el tehát az adatelemző, adatfeldolgozó programokból kikerült nyers, szerkesztetlen, a szövegbe pusztán beillesztett táblázatokat. Amennyiben a szerző ábrát kíván közölni, ezt külön lapon, a kívánt formában megrajzolva kérjük leadni.
 • A szövegtörzs után, külön lapon kezdve kérjük az irodalomjegyzéket, Irodalom címmel. Az irodalomjegyzék a szerzők neve szerint szigorú betűrendben tartalmazza a szövegtörzsben és lábjegyzetben hivatkozott teljes irodalmat olyan módon, hogy a szövegbeli hivatkozásokat az irodalomjegyzékben azonosítani lehessen. A szerzők és szerkesztők keresztnevének kérjük, hogy csak a kezdőbetűjét adják meg a lenti példáknak megfelelően. Az irodalomjegyzék ne tartalmazzon a szövegben nem hivatkozott művet. Az irodalmi hivatkozások három alapformája folyóiratunkban a következő: 
  • könyv: Szerző(k) (megjelenés éve): A mű címe. A kiadás helye: a kiadó neve;
  • folyóiratcikk: Szerző(k) (a megjelenés éve): A cikk címe. A folyóirat neve, az évfolyam sorszáma (a szám sorszáma): a cikk kezdő és befejező oldalszáma;
  • gyűjteményes kötetben szereplő cikk: A szerző(k) neve (a megjelenés éve): A cikk címe. In A gyűjteményes kötet szerkesztőjé(i)nek neve (szerk. vagy ed(s) vagy Hrsg.): A kötet címe. A kiadás helye: a kiadó neve, a hivatkozott írásmű kezdő és utolsó oldalszáma.

   Példák:

     (a) Nagy J. (1999): A kert. Budapest: Kertész Kiadó

     (b) Nagy J. (1999): Hogyan öntözzünk? Kertészet, 25 (2): 23-35.

     (c) Kis B. (1999): Mire jó a kapálás. In Nagy J. (szerk.): Kertészkedjünk! Budapest: Kertész Kiadó, 89-101.