Szabó Tóth Kinga

Dr. Szabó-Tóth Kinga, szociológus, szociális munkás.

1998-ban szerezte első diplomáját, szociológia szakon a Miskolci Egyetemen. 2002-ben Manchesterben Msc in Social Research Methods and Statistics végzettséget szerzett. 2005-ben védte meg szociológiából doktori disszertációját a Budapesti Corvinus Egyetemen, "Kiemelkedett cigányok (Gypsies-Travellers) identitástípusainak összehasonlító elemzése" címmel. 

1998 óta a Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézetében van a főállása. Emellett több egyetemen volt vendégoktató, többek között az ELTE-en, a PPKE-en valamint a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. 

2008 óta (féléves kihagyással) a ME BTK Szociológiai Intézetének vezetője. Nevéhez fűződik a szociológia mesterszak és a szociális munka alapszak sikeres akkreditációja, valamint a Családkutató Központ és a Romakutató Központ megalapítása a Bölcsészettudományi Karon. Több kutatás és projekt menedzsereként is tevékenykedik környezetszociológiai valamint társadalmi integráció témakörében.

Családszociológiával, kisebbségszociológiával foglalkozik, emellett szociális munkát és társadalomkutatási módszereket tanít.

A Magyar Szociológiai Társaság elnökségének valamint az MTA Szociológiai Bizottságának tagja.

A Kapocs, valamint a Szellem és Tudomány folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja, a „Corvinus Journal of Sociology and Social Policy" című folyóirat tanácsadó testületének tagja.

2002-ben Lee Kutzer Memorial Prize-ban részesült a University of Manchester, CCSR részlegétől.

2008-ban Polányi Károly díjat kapott az MSZT-től a 2007-es év legjobb szociológiai publikációjáért folyóirat kategóriában.

2011-ben főszervezője volt az MSZT éves konferenciájának Miskolcon.

2009-2013 között az OTKA Szociológiai-Demográfiai zsűrijének tagja.