Pankucsi Márta

dr. Furmanné dr. Pankucsi Márta
Miskolcon születtem 1953. augusztus 15-én.
Végzettségeim
PTE jogász, „cum laude” 1977. ELTE filozófia szak, jeles, 1982. ELTE szociológia szak, kitüntetéssel, 1986.
Munkahelyeim
1977-1982: jogi főelőadó miskolci városi tanácson. 
1982 óta tanítok a Miskolci Egyetemen szociológiát.
1995-96: Népjóléti Minisztérium szóvivője.
1998-98: Művelődési és Közoktatási Minisztérium Civil Kapcsolatok Igazgatóságának vezetője.
1999: Sajópálfala jegyzője.
1995-2001: Az ELTE szociológia szakán a Bizalom c. tárgyat tanítottam.
2001-2007: a Miskolci Egyetem Szociológia Tanszékének, majd a Szociológiai Intézetének vezetője voltam. Két évig a Bölcsészettudományi Kar dékán-helyettese voltam.
Tevékenységeim
Tanszékvezetőségem időszakában 200 főről 600 főre nőtt a miskolci szociológia szak hallgatóinak száma.
2002-ben kezdeményezésemre jött létre a Miskolci Egyetem Társadalomkutató Központja Sajópálfalán, melyet 8 évig vezettem.  Kutatásaink a helyi erőforrások feltárására, a társadalmi innováció segítésére irányultak. Kutatási eredményekkel növeltük a helyi társadalmak önismeretét, minden alkalommal visszatértünk a kutatott településre és nyilvános fórumokon ismertettük az eredményeket, felhívtuk a figyelmet a hasznosítási lehetőségekre.
A bolognai rendszer bevezetésekor a szociológia alapszak alapítása iránti kérelmet és a szükséges dokumentumokat a Miskolci Egyetem Szociológia Tanszéke nyújtotta be, melyet én vezettem.
Jelenleg általam oktatott tárgyak: Társadalomelmélet, Politikai szociológia, Kisebbségszociológia, Információs társadalom, Bevezetés a szociológiába.
Számos civil kezdeményezésben vettem részt a miskolci Gettóellenes Bizottságtól a Hankiss Elemér által indított Új Reformkor mozgalomig. Alapítója vagyok a Furmann Dávid és a Furmann Imre Alapítványoknak.
Komplex teleprehabilitációs programokban veszek részt. 5 éve működtettem a Nyékládházi Szabadegyetem sorozatot. Két éve Miskolcon Menta Kör illetve Biztató Kör néven előadássorozatot tartok valamint klubokat szervezünk, működtetünk a Lyukói közösségi háztól Miskolc belvárosán át Újcsanálosig, Sajóvámosig.

2015 októberében és novemberében az alábbi konferenciákon tartottam illetve tartok előadásokat:
-október 15. Nyékládházán a Furmann Imre Művelődési házban: Az élet íze
-október 16. Lillafüreden a ME Gazdaságtudományi Karának konferenciáján: A társadalmi innováció emberi tényezői
-október 20. Miskolci Egyetemen a Digitális úton, útfélen konferencián:  Identitáserősítés sikerélménnyel
-október 21. Budapesten a Közösségi pszichiátriai és mentálhigiénés konferencián: A fenntartható fejlődés alapfeltétele: közös kitörés a magányos tömegből
-október 30. Miskolcon a Biztató Körben: „Cuki kis patikusok leszünk vagy a világ nagy festői?” Elhivatottan,       felhatalmazottan, bátran
-november 14. Budapesten a Kossuth klubban a „25 éve szabadon” konferencián:
 A jogfosztottság egyenlőségétől a differenciált jogok garantálásáig
-november 16. Budapesten a Belügyminisztériumban: A polgárőrségről szóló törvény fogadtatása és hatásai

Fontosabb kitüntetéseim:
„Aki a miskolci cigányokért a legtöbbet tette”, 1990. Szemere Bertalan közéleti díj, 2007. Nyékládháza kultúrájáért, 2013. Sajópálfaláért, 2014. Újcsanálos díszpolgára, 2015.
Az 1990-es években tagja voltam az MSZT elnökségének.