Roma/cigány kutatások

Vezetőség

Elnök: Neményi Mária, DSc
  e-mail: nemenyi(at)socio.mta.hu
  munkahely: MTA Szociológiai Kutatóintézet

Titkár: Papp Richárd
  e-mail: rikivirag(at)t-online.hu
  munkahely:  

Bemutatkozás

A szakosztály teret nyit azoknak, akiket foglalkoztat a kérdés, hogy az európai társadalmakra mindig is jellemző etnikai keveredés régi és új formái miként hatnak az identitást meghatározó affektív és kognitív keretekre, ezek hogyan szövik át a társadalmi egyenlőtlenségek szerkezetét, kinek és hol nyitnak kitörési pontokat, kiket zárnak ki a társadalmi felemelkedés lehetőségeiből. A szekció egyaránt foglalkozni kíván az interetnikus - kisebbség(i)-többség(i) – viszonyok strukturális meghatározottságával és intézményi hátterével; az ezeket átható diszkrimináció tudati és viselkedési mintáival; valamint azokkal a közpolitikai eszközökkel, amelyek célja az interetnikus konfliktusok intenzitásának mérséklése.
 
Neményi Mária 1981 óta az MTA Szociológiai Kutatóintézet munkatársa. 1970-ben végzett pszichológia szakon az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Bölcsészdoktori disszertációját 1978-ban védte meg az ELTE-n. 1991-ben kandidátusi fokozatot szerzett szociológiából, 2002 óta az MTA doktora. Kutatásai három fő területre koncentrálódnak: a szociálpszichológia, a kisebbség- és a családszociológia témaköreire. Az elmúlt években a hazai roma kisebbség és a többség kapcsolatát több kutatási projektben vizsgálta kvantitatív és kvalitatív módszerekkel, elsősorban az egészségügy, a gyermekvédelem és az oktatás területén.
 

Tagok

Események