Neményi Mária

Neményi Mária

1946-ban született Budapesten. Az ELTE magyar és pszichológia szakán szerzett diplomát 1970-ben. A Magyar Televízióban és az Egészségügyi Gyermekotthonok Módszertani Intézetében töltött évek után 1981-ben került az MTA Szociológiai Intézetébe, ahol a Cseh-Szombathy László által vezetett váláskutatásba kapcsolódott be. Tudományos munkatársi, főmunkatársi, majd tudományos tanácsadói munkakörben dolgozott, jelenleg professor emeritus ugyanitt, az azóta MTA Társadalomtudományi Kutatóközponttá alakult intézményben.
1978-ban bölcsészdoktori diplomát szerzett pszichológiából, szociológusként védte meg kandidátusi értekezését 1991-ben, 2002-ben pedig az MTA doktori címet szerezte meg Az egészségre ható tényezők vizsgálata deprivált családok körében – cigány-magyar összehasonlítás címen.

Első szociológiai jellegű munkája a Keményi István által vezetett országos cigánykutatásban végzett kérdezőbiztosi tevékenysége volt, önálló kutatásait elsősorban a családszociológia különböző területein és a társadalmi nem kérdései terén végezte, illetve szociálpszichológiai hátterű kutatásokat folytatott a többség-kisebbség viszony témakörében. Vizsgálta a romák és a többségi társadalom kapcsolatát, az esélyegyenlőtlenség és a diszkrimináció jelenségét az egészségügy, az oktatás, a gyermekvédelem, a beiskolázás, stb. terén, valamint kutatásokat folytatott az etnikai identitás kialakulása témában serdülő roma gyerekek körében.
Kutatásait részben hazai forrásból folytatta az OTKA, az OKTK, az NKFP, az AKP, stb. támogatásával, illetve több nemzetközi kutatás hazai témavezetője volt (SOCO, FP5, FP7, LLP). Szerkesztői tevékenységet folytatott különböző kisebbségi folyóiratokban (Phralipe, Amaro Drom, Cigányfúró), a MONA (Magyarországi Női Alapítvány) alapítója, évekig elnöke volt.

1993-95 között, majd 2002-2004.ig az OTKA szociológiai szakkuratóriumának tagja, 1995-99 között az MTA AKT Társadalomtudományi kuratóriumának tagja, 1999-től éveken át a Nőképviseleti Tanács szakértője, 2003-tól két cikluson át az MTA Szociológiai Bizottságának elnöke, 2004-től a Bolyai Ösztöndíj Szakkuratóriumának tagja volt, 2011 óta a Magyar Szociológiai Társaság elnökségi tagja. Az MSZT Roma kutatások szakosztályát vezeti. A szakosztály több konferenciát szervezett az elmúlt években, illetve a Roma Parlamenttel együttműködésben házigazdája volt a Kóczé Angéla által vezetett kutatás (A magyarországi roma politika intézményesülése) nyilvános interjúsorozatnak a hazai roma politikai élet vezető személyiségeinek részvételével.