Nagy Beáta

Nagy Beáta (1964)

Közgazdász-szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Szociológia és Társadalompolitika Intézetében egyetemi tanár, a TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ társigazgatója. A Társadalomtudományi Karon oktatási dékánhelyettesként is dolgozott.

1996-ban a Magyar Szociológiai Társaság Erdei Ferenc Emlékéremmel tüntette ki. Az MSZT Feminizmus szakosztály alapítója, majd vezetője, a gazdaságszociológia és történetszociológia szakosztály tagja volt.

Jelenleg a BCE Szociológia Doktori Iskola törzstagja, továbbá a doktori tanács tagja. 2008-2012 között külső tagként részt vett a The University Doctoral Committee of Central European University munkájában. Az elmúlt években 12 doktori hallgató témavezetője volt.

Fő kutatási területe a munka és a társadalmi nemek kérdése, különös tekintettel a menedzsmentre és a szervezetekre. A szervezetek nemi kultúrájával is foglalkozott, amellyel kapcsolatban multinacionális vállalatok, önkormányzatok és műszaki felsőoktatási intézmények körében is kutatott. Az utóbbi időben a nemek műszaki és informatikai pályán való kiegyensúlyozatlan jelenlétének okait is kutatja. A témában jelent meg 2015-ben a Háttérben - Kísérlet egy szervezeti nemi rend feltárására című könyve a L’Harmattan Kiadónál. 2013-2017 között zajlik az általa vezetett, Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában elnevezésű OTKA-kutatás..

Társszerkesztője volt a nemekkel foglalkozó Artemis könyvsorozatnak (Csokonai Kiadó). 2004-2007-ben az Európai Bizottság által létrehívott Network of Experts in Employment, Social Inclusion and Gender Equality (EGGSIE), majd pedig 2007-2010 között a Network of Experts in Gender Equality, Social Inclusion, Health and Long-term Care (EGGSI) magyar szakértője volt. 2013-ban az Európai Bizottság által elindított „Az egyenlőség kifizetődik” elnevezésű európai program magyarországi védnöke volt, amely a vállalati életbe bevonható és ott támogatható női tehetségekre fókuszál. 2015-től a Nők a Tudományban Egyesület (NaTE) elnökségi tagjaként dolgozik.