Melegh Attila


1963-ban született. A Budapesti Corvinus Egyetem docense a Szociológia és Társadalompolitika Intézetnél. Tudományos főmunkatárs a KSH Népességttudományi Kutató Intézetnél. Főbb kutatási területe a globális egyenlőtlenségek szociológiája, nemzetközi vándorlás, népesedési diskurzusok történeti összehasonlító megközelítésben.Széles körben publikált magyar és nem magyar nyelven. Három könyv és több mint 120 publikáció szerzője. Legismertebb könyve:On the East/West Slope. Globalization, Nationalism, Racism and Discourses on Central and Eastern Europe. New York-Budapest, CEU Press.Tanított az Egyesült Államokban, Oroszországban és Grúziában. Tagja számos nemzetközi szervezetnek, Igazgató a Karl Polanyi Center for Global Social Studies szervezetnél a Corvinus Egyetemen. Elnöke a European Network for Global and Universal History nevű szervezetnek. Szerkesztője az angol nyelvű Demográfia folyóiratnak.