Király Gábor

Király Gábor (1980)

Szociológus, diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Maastrichti Egyetemen szerezte. Doktori disszertációját a társadalmi részvétel témakörében írta és védte meg 2009-ben szintén az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az elmúlt években több nemzetközi és hazai részvételi folyamat szervezésében és moderálásában vett részt.

Jelenleg a Budapesti Gazdasági Főiskola kutatója egyetemi docenseként, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézetének oktatója egyetemi adjunktusként. Mind magyar, mind angol nyelven oktat társadalomtudományos tárgyakat a felsőoktatás különböző szintjein (alap-, mester-, valamint PhD-képzés).

Az elmúlt években a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciáin többször aktív szerepet vállalt szekcióvezetőként és panelszervezőként is, főleg a tudomány és technológia témakörök szociológiai kutatásaival kapcsolatban. Szakmailag aktív, több kutatás résztvevője szenior kutatóként vagy kutatásvezetőként. Munkatársaival, köztük több PhD hallgatóval, rendszeresen publikál hazai és nemzetközi lektorált folyóiratokban.  

email: gabor.kiraly@uni-corvinus.hu; kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

honlap: https://uni-corvinus.academia.edu/GáborKirály

https://www.researchgate.net/profile/Gabor_Kiraly