Felhívás: AZ ANÓMIÁTÓL A KOLLEKTÍV PEZSGÉSIG Az ELTE-TáTK Elmélettörténet Tanszékének konferenciája Durkheim halálának 100. évfordulója alkalmábólIdőpontja: 2017. december 8. péntek

Helyszín: ELTE Társadalomtudományi Kar

Jelentkezési határidő: 2017. október 20.


Durkheim nem csupán a szociológia, hanem a tágabb értelemben vett társadalomtudományok, az antropológia, a társadalomfilozófia, a modernizációelmélet és az ismeretelmélet meghatározó alakja. Mint minden klasszikusról, róla is elmondható, hogy életműve nem csupán a társadalomról való gondolkodás történetének egy fejezeteként tart számot érdeklődésre, hanem az aktuális kérdések megválaszolásához is fogalmi eszközöket kínál.
A konferencia szervezői ebben a szellemben várnak elsősorban olyan előadásokat, melyek a Durkheim által kidolgozott fogalmak segítségével keresnek választ globális, európai és hazai társadalmi jelenségekkel kapcsolatos kérdésekre.
E tágabb témamegjelölés mellett két problémát szeretnénk a közös gondolkodás fókuszába állítani. Az anómiára olyan válságjelenségként tekintünk, ami hatást gyakorol a hétköznapi életvilág, az identitás és a politikai nyilvánosság működésére egyaránt. A kollektív pezsgés ezzel szemben olyan integrációs mechanizmus, ami nyelv előtti jellegéből fakadóan az életvilág fragmentálódásával párhuzamosan, napjainkban ismét kiemelt jelentőségre tesz szert. Ebben az értelemben az általuk kifeszített fogalmi térben a késő modernitás társadalmi patológiái és válaszkísérletei egyaránt elhelyezhetők.


Az előadások absztraktját 2017. október 20-ig az alábbi e-mailcímre várjuk:
hvremails@gmail.com