Falu- és Vidékszociológia

Vezetőség


Elnök: Mikecz László
mikeczlaci@t-online.hu

Titkár:
Tomay Kyra
tomay.kyra@gmail.com


Bemutatkozás

Az utóbbi néhány évtizedben nemcsak a vidéki társadalom szerkezete, a falusi életstratégiák, a vidék funkciója és jelentése változott meg Európa-szerte, hanem a lokális társadalmakról való tudományos gondolkodás is jelentős mértékben átalakult. A 2014. március 11-én Budapesten újjászerveződő falu- és vidékszociológia szakosztály célja, hogy párbeszédet kezdeményezzen a kérdés klasszikus értelmezését és a kortárs, poszt-strukturalista megközelítést képviselő szakemberek között, valamint lehetőséget biztosítson hazai és külföldi kutatók új tudományos eredményeinek bemutatására.

A szakosztály nyitott az interdiszciplináris megközelítésekre, szakmai fórumot kíván teremteni a vidéki lokalitásokkal foglalkozó különböző tudományterületeken alkalmazott fogalmak és megközelítések bemutatására. A szakosztály szükségesnek tartja a globalizáció kontextusában annak felismerését, hogy a makro- és mikroszint közötti immanens kölcsönhatások (glokalitás) meghatározzák a jelen vidéki társadalmának mindennapi életét, és nélkülözhetetlennek tekinti a kortárs társadalomtudományi elméletek – többek között azoknak, amelyek a térbeli és kritikai fordulatnak köszönhetően jelentek meg – beemelését a vidék társadalmában tapasztalható szociokulturális gyakorlatok vizsgálatába. A szellemi műhely kiemelten kezeli a társadalomtudományi tudás gyakorlati értékének problémáját.

A szakosztály évente konferenciát szervez, ahol a tagok és meghívott előadók vitatják meg a vidékszociológia különböző kérdéseit. A rendszeresen szervezett vidéki kirándulások és múzeumlátogatások a folyamatosan változó kortárs magyar vidék megismerését szolgálják.