Elmaradt tagdíjak rendezése

Az elmaradt tagsígi díjak rendezése ugyanolyan módon történik, mint a rendes tagdíjbefizetés:
 

A tag kötelezettsége évenkénti tagdíj fizetése. A tag belépéskor a belépési nyilatkozaton szereplő dátum szerinti évre fizeti meg a tagdjíat, majd ezt követően minden évben adott év február hó 28. napjáig. Törli a tagsági viszonyt az Elnökség, amennyiben a tag egy éven keresztül nem fizet és felszólításra sem rendezi tagdíját.