Csókay Ákos


Szakmai önéletrajz

 

Csókay Ákos  

 


                                                                                             

SZEMÉLYI ADATOK

 

Születési dátum:                 1979.03.09.

Születési hely:     Budapest

E-mail:                   akos.csokay@hst.hu

 

 

VÉGZETTSÉG

 

1993–1997          Budapesti Piarista Gimnázium, érettségi

 

1997–2002          ELTE Társadalomtudományi Kar

Szociológiai Intézet, szociológus diploma

(Változás menedzser, Kutató és Média szakirány)

 

2010-2013           ELTE Társadalomtudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori Program

PhD hallgató

 

2014                      Doktori abszolutórium megszerzése

 

 

 

SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS TAPASZTALAT

 

2001                      XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia részvétel

                               Szociálpszichológia szekcióban: I. helyezés

                               Szociológia III. szekcióban: II. helyezés

 

2000-2003           HST Bt. – kutató, vezető elemző

Akadémiai, közigazgatási és piaci kutatásokban való részvétel, a Kopint-Datorg Rt. külsős kutatójaként az információs társadalom kiépítését célzó projektek koordinálása

 

2002-                                    Szociálpszichológia oktatása az ELTE TáTK-on és BTK-án, illetve a Miskolci Tudományegyetem BTK Szociológia szakán

 

2003-2015           HST.hu Kutató és Tanácsadó Kft. – tulajdonos, ügyvezető igazgató

A kutató és tanácsadó cég vezetése mellett kiemelten főtanácsadói ellátása az államigazgatás különféle területein szakmapolitikai, vagyonkezelési, költségvetés tervezési és válságkezelési területen. Mindemellett önkormányzatok és nagyvállalatok kutatási és stratégiai tanácsadási tevékenység nyújtása.


2007-2009           Kisrókus 2000 Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Kft. – felügyelő bizottsági tag

                               Társasági vagyon hasznosítása és kezelése az állami tulajdonos képviselete.

 

2010-                     Magyar Szociológiai Társaság – felügyelő bizottság elnöke

                               A Társaság törvényes működésének felügyelete, gazdálkodásának ellenőrzése.

 

2011-                                    Óraadóként „Énkomponálás.net” című kutatószeminárium vezetése és szakdolgozati konzulensi feladatokat ellátása az ELTE BTK Kommunikáció és Média Tanszékén

 

2011-2015           APEIRON Kiadó és Kulturális Szolgáltató Kft. – tulajdonos, ügyvezető igazgató

                               Kis példányszámú társadalomtudományos könyvek kiadása.

 

2012-2015           Digital Identity Agnecy Magyarország Kft. – alapító társtulajdonos, ügyvezető igazgató

                               A digitális reputáció menedzselésére létrehozott ügynökség stratégiai irányítása.

 

2015-                     Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – kabinetfőnök

 

 

 

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

 

 

Ne bántsd a netet! Jezsuita blog/Párbeszéd Háza – Reflexió. 2014.11.11.

http://parbeszedhaza.hu/reflexio/ne-bantsd-netet

 

A mém, mint az identitás nárcisztikus kommunikációja. Digitális Identitás Blog, 2013.03.

http://digitalisidentitas.blog.hu/2013/03/03/csokay_akos_a_harlem_shake-jelenseg_avagy_a_mem_mint_az_identitas_narcisztikus_kommunikacioja

 

Ki mondta, hogy nincs intuitív társadalomtudomány? Socio.hu. (MTA TK kiadványa), 2012/3.

http://www.socio.hu/5pdf/4csokay.pdf

 

A szabadságharcos logika társadalomlélektana. Haza és Haladás blog, 2012. február http://hazaeshaladas.blog.hu/2012/02/22/a_szabadsagharcos_logika_tarsadalomlelektana#more4161152

 

Szegények bankja: új fogalom, vagy régi paradoxon? Vigília 2010/10. Budapest. http://www.vigilia.hu/regihonlap/2010/10/csokay.html

 

A multinacionális vállalatok, valamint társadalmi, gazdasági és politikai kisugárzásuk Magyarországon. Szalai et al., OTKA beszámoló, Budapest 2006. http://real.mtak.hu/184/1/37368_ZJ1.pdf

 

Munkavállalók érdekvédelme a magyarországi multinacionális vállalatokon belül. Kézirat. Budapest 2003. In: Szalai Erzsébet: Tulajdonviszonyok, társadalomszerkezet és munkásság (A tanulmány az MTA Politikai Tudományok Intézetének kutatási programja keretében készült, támogatta a T. 37368-as számú OTKA pályázat.)

http://www.talaljuk-ki.hu/index.php/article/articleview/63/1/7/

 

Kétélű fegyver a botrányretorika. Társszerző: Prazsák Gergő. Népszabadság 2003. 10. 18. http://www.nol.hu/archivum/archiv-131283

 

Az EU Kommunikációs Közalapítvány tájékoztató tevékenységének eredményessége az elvégzett társadalomkutatások tükrében. Marketing & Menedzsment, 2003/2.

http://www.m-and-m.hu/2003-2.html#

 

Átalakuló Értékrendszerek. Társszerző: Kristóf Luca. In: Mund Katalin (szerk.): Átalakuló értékrendszerek. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 88. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete. Etnoregionális Kutatóközpont 2002.

 

Antall József: a (nagy) beteg. Test és lélek állapotainak összefüggése a politikum relációjában. In: Lányi Gusztáv (szerk.): Politikai Pszichológiai Tanulmányok: VIII. Politikai vezetők és arculatok. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest 2000.

Szimultán érdekérvényesítés. Magyar Nemzet, 1999.03.08.

 

A bevásárlóközpontok vizsgálata funkcionalitásuk és az odaérkezők gazdasági státusza alapján. Önkörkép - Közlekedés Tudomány Egyesület 1999/5. http://www.onkorkep.hu/9_05/futosz.html

 

 

NYELVTUDÁS

 

Angol – középfok

Német – alapfok

 

 

EGYÉB KÉPESSÉGEK

 

Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Microsoft Office programok, Internet)

B kategóriás jogosítvány (2004)

 

 

ÉRDEKLŐDÉSI KÖR

 

Komolyzene, színház, politika-közélet, tenisz, borászat, ingatlan befektetések