Csizmady Adrienne

Csizmady Adrienne (1968) 2001-ben védte meg a Ph.D. disszertációját és 2008-ban habilitált az ELTE-n. Jelenleg az ELTE TáTK Társadalomkutatások Módszertana Tanszék egyetemi docense és az MTA TK Szociológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, megbízott igazgatója. Kutatásaiban a városi-társadalmi problémákra fókuszál, és ezekben a témákban több hazai és nemzetközi kutatás vezetője, illetve résztvevője. A socio.hu online folyóirat szerkesztőségének és az Intersections East-European Journal of Society and Politics Editorial Board-jának tagja. 2008-tól az MTA Szociológia Bizottság tagja, majd 2012-től titkára. Az elmúlt években többféle módon is kötődött az MSZT-hez: 2002-2005 között a ’Város- és Lakásszociológiai’ Szakosztály titkára, majd - 2006-tól a régi, majd 2009-től a ’Tér-Település-Társadalom’ néven újjáalakult - szakosztály elnöke lett; 2009-2012 között az MSZT Elnökségének tagja. 1997-1998 között a Szociológiai Szemle Szerkesztőségének, 1999-2000, illetve 2004-2006 között a Szakértői Testületének tagja volt. Az MSZT éves konferenciáján kétévente szervez szekciót. Publikációi a következő MTMT linken érhetők el:  https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10011864