Csákó Mihály (1941-2019)


Hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Csákó Mihály.Csákó Mihály a magyar szociológia kiemelkedő személyisége volt, az ELTE Szociológiai Intézet (a későbbi Társadalomtudományi Kar) igazgatójaként, a Magyar Szociológiai Társaság elnökeként is működött. A magyar oktatáskutatás meghatározó személyisége volt: alapította és hosszú éveken át vezette az ELTE TÁTK oktatásszociológiai szakirányt, az ELTE TÁTK Oktatás és Ifjuságszociológiai és Továbbképző Központot. Alapította és haláláig vezette az MTA oktatásszociológiai albizottságát, az Educatio ® folyóirat szerkesztő bizottságának elnöke volt. Tudományos dolgozók szakszervezeti mozgalmának szervezőjeként az 1989/90-es rendszerváltás idején széles körben ismertté vált. Nemcsak kutatója volt a politikai szocializációnak, hanem az autokratikus törekvésekkel szembeszálló független diákmozgalom kiemelkedő támogatója is volt. A rendszerváltás előtt a Bölcsészkaron, a Társadalomtudományi Intézetben,  KSH-ban dolgozott. Az 1990 utáni pályát meghatározó ELTE Társadalomtudományi Karáról nyugdíjba vonulva, élete utolsó évtizedét a WJLF pedagógiai tanszékének egyetemi docenseként töltötte.

Pályaképét lásd: