Antal Z. László

Antal Z. László (1955)

 

1979 A budapesti közgazdaságtudományi egyetem elvégzése után az MTA Szociológiai Kutató Intézetében helyezkedtem el, ahol azóta is dolgozom.

1983-ban kezdtem el első önálló kutatásomat az érszűkületes betegek ellátásáról. Ebben a kutatásban alkalmaztam a betegút elemző módszert, amely azóta egy széles körben elterjedt módszerré vált az egészségügyi ellátásban és az egészségszociológia kutatásokban.

1988-ban Losonczi Ágnessel, Makara Péterrel és Szalai Júliával közösen kezdeményeztem a Magyar Szociológiai Társaságon belül az Egészségszociológiai Szakosztály megalakítását. A szakosztály megalakulásakor annak titkára, majd később elnöke lettem.

1988-ban Százhalombattán végeztem el az első környezetvédelemmel foglalkozó szociológiai vizsgálatomat az itt élő emberek egészségi állapota és a környezeti ártalmak közötti kapcsolatról.

1989-ben Hadas Miklóssal közösen megalapítottam a Replika c. társadalomtudományi folyóiratot.

1990-ben kezdtem el a volt szocialista országokban tapasztalható magas halandóság okainak vizsgálatát. E kutatási témához kapcsolódtak a szülés/születéssel foglalkozó kutatásaim és temetkezési szokások vizsgálata, és ezeknek a társadalmi jelenségeknek a népességi folyamotokra gyakorolt hatásának elemzése.

1990-ban a Magyar Szociológiai Társaságtól megkaptam az Erdei Ferenc díjat.

1994-ben védtem meg a „Gyógyítás társadalmi beágyazottsága” c. kandidátusi értekezésemet.

1996 és 1998 között másodállásban mentőápolóként dolgoztam az Országos Mentőszolgálatnál. Így résztvevő megfigyelőként ismerkedhettem meg a hazai egészségügyi ellátás működési mechanizmusait.  

2003-2006-ban részt vettem a „Változások – Hatások – Válaszok” című akadémiai kutatási programban, amely az első átfogó az éghajlatváltozással foglalkozó kutatás volt Magyarországon.

2004 szeptemberéről tíz hónapon keresztül az Egyesült Királyságban a hospice mozgalom és az éghajlatváltozásra adott társadalmi válaszok szociológiai elemzésével foglalkoztam.

2005 Kezdeményezésemre indult el a „Klímabarát települések” elnevezésű program, amelynek kutatási célja a természeti változásokhoz való alkalmazkodást segítő és akadályozó társadalmi, gazdasági és politikai feltételek helyi szintű vizsgálata volt. 

 2005-ban a Magyar Vöröskereszttel együttműködve elindítottuk a „Biztonságos napozás” című programot, amelynek célja a társadalmi rugalmasságot befolyásoló feltételek vizsgálata.      

2008-ban A Magyar Szociológia Társaság keretei között megalakítottam a Holisztikus ökológiai szakosztályt, amelynek megalakulása óta az elnöke vagyok.

2015-ban jelent „Klímaparadoxonok – Lehet-e harmónia természet és társadalom között?”című könyvem, amelyben a több, mint tíz éven kertül folytatott klímaváltozással foglalkozó kutatásaim  eredményeiről írtam.            

 

 Budapest, 2015. november                                                                  

                                                                                           Antal Z. László