A Magyar Szociológiai Társaság Elnökségének nyilatkozata

 

1.

A 2018. augusztus 2-i dátummal készült, Dr. Kásler Miklós és Dr. Trócsányi László miniszterek által jegyzett Előterjesztést a kormány részére az egyes oktatási tárgyú rendeletek módosításáról (ikt. szám: 42294/2018) egyelőre a kormány még nem tárgyalta. Kifogásainkkal mégsem lehet megvárni a döntést, mert az előterjesztésben javasolt változtatások hatályosítása bármely pillanatban – „a kihirdetését követő napon” (2. sz. melléklet, 16. oldal) ‒ olyan helyzetet teremt, amelyben a kormány már nem tart igényt az eltérő álláspontot kifejtők érveire, módosítási javaslataira. Legföljebb az „érintetteket” hallgatja meg, amikor is elfogult részérdekek, sőt támogatási, illetve bérkövetelések képviseletének értelmezi tiltakozásukat.

 

Ami az Előterjesztésnek társadalmi nemek tanulmánya mesterszak megszüntetésére vonatkozó javaslatot illeti, erről a következőket lehet megtudni az erre vonatkozóan semmiféle indoklást nem tartalmazó előterjesztésből:

 

(1) Az előterjesztés előzménye: „A társadalmi nemek tanulmánya mesterképzési szak egyes kérdéseiről szóló jelentés, amelyet a Kormány 2017. március 8-i napján tartott ülésén tárgyalta (sic!).” (4. pont, 11. oldal)

·  Erről a kormányülésről, illetve az ott megtárgyalt jelentésről az egyetlen, nyilvánosan hozzáférhető forrrás Balog Zoltán miniszternek a 444.hu-n idézett kijelentése, amelyet aznap egy nőnapi rendezvényen tett, mondván „az emberek nőnek és férfinak születnek, ezért a kormány nemet mond a társadalmi nemekre, igent mond azonban a változó társadalmi szerepekre” (https://444.hu/2017/03/08/balog-nonapi-uzenete-a-kormany-nemet-mond-a-tarsadalmi-nemekre). Mivel ennek a kijelentésnek körülbelül ugyanannyira nincs értelme, mintha a kormány Magyarország vízrajzi térképére „mondott volna nemet”, a társadalmi nemek tanulmánya szak tananyagát ismerők nem reagáltak rá. Talán kellett volna, s akkor talán megtudtuk volna, hogy a már másfél évvel ezelőtt kialakított koncepció milyen indokokon alapult.

(2) Az Előterjesztés pontosan ismerteti a szakalapítás és a szakindítás engedélyezésének történetét, de nem ad magyarázatot az engedély visszavonására:

A Kormány a társadalmi nemek tanulmánya mesterképzési szakot 12 éve vette fel a felsőoktatási szakok jegyzékébe, a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelettel. […] A szak képzési és kimeneti követelményei a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben kerültek ismételten kiadásra, észrevétel ennek egyeztetése során sem érkezett egyetlen tárcától vagy szakmai, társadalmi szervezettől sem. […] A szakindítás során a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) szakértői véleményében támogatta a képzés indítását az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a szakértői vélemény (MAB2016/6/XIII/9.) elérhető a testület honlapján. A szakértői vélemény alapján hatóság 2016. július 22-én kelt határozatában nyilvántartásba vette a képzés indítását, ez alapján hirdethette meg az egyetem a mesterképzési szak indítását először a 2017/2018-as tanévben.” 

A rendelettervezetben az EMMI a saját, két évvel ezelőtt gondosan előkészített és megindokolt 18/2016. sz. rendeletét módosítja mindenféle indoklás nélkül:

„Hatályát veszti „az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításával” „a 4. melléklet III. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 16. TÁRSADALMI NEMEK TANULMÁNYA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím.

Az az utólagos magyarázat, amelyet sajtóhírek szerint az EMMI e döntésére adott, világosan jelzi, hogy a fenntartó minisztérium nem képes, vagy nem hajlandó különbséget tenni a tudományegyetemek és a különböző szakmai profilú felsőoktatási intézmények között, a tudomány művelését alárendeli a munkerőpiaci és gazdaságossági szempontoknak: „a képzés más szakoktól vesz el erőforrásokat, rontja az egyetemek gazdasági stabilitását. Az állami közfinanszírozású egyetemeknek mindezt figyelembe kell vennie, mivel ezen felsőoktatási intézmények célja a társadalmi és munkaerőpiaci valós igényeknek való megfelelés.”

(3) Alternatívák:Alternatíva nincs.” (2.3. pont, 10. oldal)

 

2.

Nem véletlenül az augusztusi szabadságolások idején küldte meg azonnali véleményezést kérve a minisztérium az Előterjesztést a Magyar Rektori Konferenciának, amely továbbította annak a két egyetemnek, amelyen jelenleg akkreditált képzés folyik a társadalmi nemek tanulmánya mesterképzési szakon. A szakképzésért felelős oktatók mind a Közép-Európai Egyetemen, mind pedig az ELTE Társadalomtudományi Karán reagáltak rá. Az ELTE TáTK-on megfogalmazott Vélemény többek között Magyarország Alaptörvényének a felsőoktatás és a tudomány autonómiáját szavatoló X. cikk (3) bekezdésére hivatkozva tiltakozott az indoklás nélkül megküldött javaslat ellen, amelyet eljuttattak az egyetem rektorához.

Az ELTE augusztus 10-i Sajtóközleményében közölte, hogy „tudomásul veszi és tiszteletben tartja” az egyetem fenntartójának döntését, és: „ A végleges szabályozás megjelenéséig, illetve a rendelet indokolásának megismeréséig az ELTE nem kíván a fentieken túl a témában állást foglalni.” Vagyis az ELTE tiszteletteljesen bevárja a hatályos rendeletet, amelyet köteles lesz betartani.

 

3.

A társadalmi nemek kutatása – nem szakképzési formában, hanem az egyes társadalom- és bölcsészettudományi szakokon belül ‒ több magyar egyetemen is az oktatás része az 1990-es évek óta. Fontos, hogy a szakmai tudományos szervezetek és a magyarországi egyetemek együtt tiltakozzanak a javasolt rendelet ellen.


2018. augusztus 10.