2017/ 3. szám

 
TANULMáNYOK
 
Gosztonyi Márton:
A pénz zsonglőrei: A szegénységben élők pénzgazdálkodásának rendszere
(pdf 567 kb)
 
Jánk István:
Nyelvi hátrány és diszkrimináció az iskolában: A nyelvi szocializáció jelentősége a tanuló értékelésében
(pdf 447 kb)
 
CSALáDSZOCIOLóGIA
 
Szalma Ivett:
Bevezetés a Családszociológia blokkhoz
(pdf 308 kb)
 
Tóth Olga:
A nukleáris családok összetételének változatossága a 20. század első harmadában: Esettanulmány egy demográfiai zárványról
(pdf 15492 kb)
 
Nagy Beáta:
Létezhet-e munka-magánélet egyensúly vezető állásban?
(pdf 474 kb)
 
Takács Judit:
Aktívan törődő apák Magyarországon
(pdf 450 kb)
 
RECENZIóK
 
Pári András:
Demográfiai változás és a családok formálódása: családi kaleidoszkóp - Changing Family Dynamics and Demographic Evolution: The Family Kaleidoscope
(pdf 352 kb)
 
Ságvári Bence:
Európa tükörbe néz - Values and identities in Europe
(pdf 331 kb)